Digitalizujte prodejní tým a zvyšte úspěch svého prodeje

Digitalizujte prodejní tým a zvyšte úspěch svého prodeje

Vyšší obrat z prodeje díky vylepšené spolupráci mezi prodejním manažerem a prodejními týmy s Work&Track Mobile

Nasazení obchodního týmu (obchodní zástupci, účetní, prodejci) je nákladné a musí být proto dosaženo účinnosti a efektivity. Klíč k úspěchu spočívá v digitalizaci obchodního týmu, který optimalizuje spolupráci mezi prodejním manažerem a prodejním týmem na jedné straně a kanceláří a prodejním týmem na straně druhé. Použitím vhodného softwaru pro správu služeb v terénu (FSM) digitalizace pomáhá rozpoznat potenciály a dosáhnout lepších výsledků.

Vedoucí prodeje obvykle organizuje týdenní setkání s prodejním týmem. Je informován o stavu důležitého prodejního potenciálu a plánovaných činnostech v následujících dnech a uvádí taktické rady, které by měly vést k úspěchu.

Schůzky se často konají po telefonu, jsou nedostatečně připravené a mnoho aktivit zůstává nevyřešených. Zkušenost ukázala, že systém CRM není používán, protože je jednoduše nepraktický z pohledu prodejce.

Vedoucí prodeje proto nemůže věci jasně vidět. Chce však být neustále informován o tom, co jeho prodejní tým dělá v určitém okamžiku, kolik času je skutečně stráveno se zákazníkem, jaké byly konkrétní výsledky návštěvy.

V dnešním světě je důležitější než kdy jindy činit rychlá rozhodnutí a společně generovat větší obrat.

Jsou zmateni i administrativní pracovníci, zákaznický servis a call centrum. Když zákazník volá, často není jasné, kde jsou nyní obchodní zástupci a zda by se například mohli se zákazníkem domluvit ve stejný den.

Oddělení zákaznického servisu nemá přehled a možnost naplánovat schůzku pro prodejní tým. Správa událostí aplikace Outlook dosáhne svých limitů. Je zapotřebí mnoho zbytečných telefonních hovorů pro koordinaci, což způsobuje náklady a znemožňuje mnoho příležitostí.

Řešení: digitalizovat prodejní tým zlepšuje spolupráci a viditelnost FSM softwaru Work&Track Mobile!

Software pro správu služeb v terénu (FSM) umožňuje nejen servisním technikům pracovat, ale může být také použit jako platforma pro prodejní personál. Dosáhneme toho:

 • Efektivní prodejní a servisní tým,
 • Zvýšená produktivita prodeje/služeb v terénu,
 • Vyšší obrat,
 • Efektivní zákaznický servis,
 • Spokojení zákazníci,
 • Méně stresu, motivace, úspěšní zaměstnanci,
 • Zkrácení cestovní doby (neproduktivní čas), snížení cestovních nákladů (paliva),
 • Zvyšte návratnost investic do prodejních týmů a týmů služeb zákazníkům.

Work&Track může používat každý typ společnosti s prodejním týmem. Pouze od několika zaměstnanců mohou být výhody jasně patrné. Nezáleží na tom, zda se jedná o prodejní koncept s tradičním prodejním týmem, obchodními zástupci nebo účetní. Lze mapovat různé scénáře, kde:

 • Prodejce navštěvuje zákazníka v určitém regionu každý den.
 • Prodejce má pevné schůzky, které jsou ideálně kombinovány spontánními návštěvami zákazníků v okolí.
 • Prodejce má málo, ale důležitých plánovaných návštěv zákazníků.

Konkrétní výhody pro všechny zúčastněné na nové spolupráci díky Work&Track

Implementace Work&Track ve vaší společnosti může být realizována s nebo bez připojení k CRM nebo ERP. Work&Track se používá s mobilní aplikací v chytrém telefonu/tabletu pro službu v terénu. Vedoucí prodeje a zákaznický servis používají webovou aplikaci Work&Track. Řešení je umístěno v cloudu a díky intuitivní parametrizaci může být realizováno ve velmi krátkém čase.

Výhody pro prodejní personál

 • Podporuje prodejce v jednoduchém plánování (např. optimální rozvržení návštěv s ohledem na nezbytnou dobu cesty).
 • Ukazuje potenciální zákazníky v blízkosti, u kterých by návštěvy měly být provedeny.
 • Umožňuje snadné hlášení základních informací (pro CRM).
 • Umožňuje zadávání aktuálních objednávek včetně podpisu zákazníka.
 • Pomáhá přeplánovat následnou návštěvu.
 • Nabízí automatické zaznamenávání času, také přesčasů.
 • Snižuje námahu při zadávání a počítání nákladů a účtování ujetých kilometrů.
 • Pomáhá registrovat jakékoli vady kvality.

Výhody pro manažera prodeje

 • Umožňuje zadávání objednávek přímo u prodejce.
 • S malým úsilím optimalizujeme plánování prodeje s ohledem na dobu návštěvy a doby jízdy podporované optimalizací trasy.
 • Poskytuje přehled o aktuálním týdenním plánu prodejního týmu nebo konkrétního prodejce.
 • Nabízí kontrolu přítomnosti zaměstnanců prodeje.
 • Vytváří přehled o tom, kde je prodejce v daném okamžiku, bez nutnosti zavolat zpět.
 • Poskytuje přehled návštěv.
 • Umožňuje snadnou komunikaci s prodejcem pomocí messengeru (místo e-mailu, telefonu).
 • Všechny protokoly návštěv lze okamžitě zobrazit.

Výhody pro administrativní pracovníky, zákaznický servis (nebo call centrum)

 • Poskytuje přehled o tom, kde je prodejce v reálném čase. Mnohem lepší než s položkami kalendáře v aplikaci Outlook.
 • Uvidíte, zda je prodejce na schůzce se zákazníkem a nesmí být rušen, nebo zda je v autě a může telefonovat.
 • Lze naplánovat další návštěvy a obchodní zástupce je okamžitě přidělen. Obchodní zástupce potvrzuje přijetí objednávky.

Další výhody, které lze nabídnout pro spolupráci a optimalizaci prodeje prostřednictvím aplikace Work&Track Mobile:

 • Časový záznam, žádné další manuální zprávy, transparentní a kompletní díky geo-lokacím.
 • Rozpočet nákladů, kompletní denní odeslání vč. fotografií.
 • Vady kvality/stížnosti a škody atd. lze efektivně dokumentovat pomocí fotografií nebo videa.
 • Jednoduché přiřazení služby v terénu pro případ nouze.

Jako vedoucí prodeje je důležité řídit budoucnost. Pokud budete pracovat ve stejném stylu jako v minulosti, nebudete otevírat nové příležitosti. Nepřestávej te. Využijte k tomu digitalizaci a společně se svým týmem dosáhněte lepších výsledků. Více úspěchů v prodeji s nástojem FSM Work&Track !!.