Software Field Service Management pro přepravu pacientů

Software Field Service Management pro přepravu pacientů

Díky softwaru pro správu služeb v terénu (FSM) pro neodkladné lékařské přepravy je zaručena inteligentní organizace zdrojů. Technologie zákaznických služeb zlepšuje péči o pacienty, produktivitu všech firemních zdrojů a úspory nákladů v odvětví dopravy zdravotnictví.

Dopravní společnost pro pacienty se každý den potýká s administrativními problémy a problémy s mobilitou, aby zajistila četné služby pro převoz pacientů.

Správa workflows a optimalizace zdrojů je nezbytná pro poskytování nejlepší pečovatelské služby lidem, kteří jsou závislí na přepravě ambulancí.

Lidem, kteří potřebují urgentní lékařský transport, musí být poskytnuta rychlá a účinná péče za optimálních bezpečnostních podmínek dle situace a zvláštních potřeb každého pacienta.

V této situaci zahrnuje řízení služeb mobility spoustu papírování a zdrojů, které přímo ovlivňují péči o pacienty. Software pro správu služeb v terénu (FSM) je nejúčinnějším podnikovým nástrojem pro řízení řidičů a vozidel.

Jak funguje software pro správu služeb v terénu pro neodkladný transport pacientů?

 • Software Field Service Management pro nouzové přepravy pacientů řídí umístění a stav sanitek a umožňuje zpracování přepravních požadavků v reálném čase na mobilní zařízení řidičů.
 • Také umožňuje nahlásit incidenty pacientů mimo vyzvednutí a přijetí.
 • Nabízí informace veškeré technické a hygienické dokumentace pro kontrolu vozidel a úplnou kontrolu každodenního provozu.
 • Umožňuje komplexní přehled a pečlivé sledování přepravní služby.
 • Pro denní plánování systém naplánuje vyzvednutí, vypočítá čas potřebný pro převoz a poskytuje pacientům informace prostřednictvím webových služeb tak, aby věděli polohu ambulance, která jim byla přiřazena.

Field Service Management, Work&Track Mobile, nabízí všechny potřebné funkce na jedné platformě.

Jaké jsou výhody používání Work&Track Mobile pro přepravu pacientů?

 • Výrazně snižuje administrativní zátěž.
 • Snižuje dobu reakce v případě nouze.
 • Zjednodušuje každodenní administrativu v kanceláři.
 • Výrazně zlepšuje využití zdrojů společnosti.
 • Během přepravy usnadňuje komunikaci s personálem v terénu.
 • Pacient je středem procesu a průběžně informován. Zná čas příjezdu sanitky a ví který řidič ho bude transportovat. To zkracuje čekací dobu a zabraňuje incidentům.
 • Lékařská anamnéza pacienta je zaslána do mobilního zařízení lékaře jako okamžitá reakce na nepředvídatelné situace.
 • Zvyšuje produktivitu řidiče a vozidla optimalizací plánovaných tras.
 • Řídí incidenty v reálném čase, což usnadňuje okamžité přijetí jakékoli naléhavosti bez telefonních hovorů jelikož i máme přesné informace o umístění.
 • Řidiči ne urgentních lékařských převozů budou přesně vědět, kde a kdy potřebují poskytovat dopravní služby díky automatizovanému plánování směny.
 • Stav údržby vozidel je aktuálně zobrazen. To umožňuje zjistit, zda je mechanický stav sanitek optimální pro další proces.

Proč existuje Field Service Management pro přepravy pacientů?

Díky digitálnímu nástroji, který integruje plánování, organizaci a řízení procesů, získáváme přesnou správu zdrojů a okamžitý přenos informací všem zaměstnancům společnosti.

Software s mobilním reportem který navíc urychluje procesy a umožňuje zkrátit dobu odezvy v případě nouze a zlepšit službu v kritických situacích.

Jak pomohla platforma Work&Track Mobile s lékařským transportem během krize Covid 19?

Během krize Covid 19 byla platforma Work&Track upravena tak, aby zlepšila procesy plánování a organizace výběrů testů na viry Covid 19 od pacientů v domácí léčbě s příznaky korona viru. Tím se snížila infekce a nahromadění v kolapsu systému veřejného zdraví.

Funkce, které byly integrovány v rekordním čase, zlepšily kapacitu vozového parku, aby bylo možné účinně shromažďovat testy v cílových oblastech.

Implementací systému jsou zdroje efektivně přiděleny během testovacího procesu a poskytují týmům profesionálů, kteří vykonávají práci, úplné informace.

V současné době umožňuje efektivní a bezpečný přenos testů zpracovaných zdravotnickými pracovníky.

Systém Work&Track Mobile, podporovaný systémem správy Work&Track-Fleet GPS, je nejúčinnějším nástrojem pro řízení procesu přepravy pacientů v reálném čase a poskytuje komplexní přehled o přepravní službě.